ELEKTRICKÉ ROZVODNÉ SKRINE A KABELÁŽ

V rámci činnosti ponúkame aj prenájom elektrických rozvodní s kabelážou, ktoré sú vhodné pre zapojenie z hlavného rozvodu elektrickej energie, resp. el. napätia 380V . Tieto rozvodne ponúkajú výstup všetkých schválených napätí s použitím certifikovaných konektorov, resp. jednofázového napätia  230V / 50Hz  až po trojfázové napätie  380V so zásuvkou 16A aj 32A s použitím prúdovej ochrany a elektrických ističov pre každú vetvu.

Všetky naše elektrické rozvodne sú vybavené kvalitnou kabelážou o základnej dĺžke 25m, máme taktiež k dispozícii predlžovacie prívody o dĺžke 25m, čo predstavuje kabeláž s dĺžkou 50m prípojného elektrického vedenia  380V o hrúbke vodičov až 4mm, resp. 5x4mm. Po pripojení ďaľšej rozvodne sa nám predĺži vzdialenosť o ďaľších 25m.  Pre využitie jednofázového elektrického napätia  230V/50Hz  máme k dispozícii predlžovacie kabeláže o dĺžke až do 350m.

Všetky rozvádzače sú CERTIFIKOVANÉ  ! !  

Pre akékoľvek informácie nás kontaktujte na tel. číslach 0948/774717 , 0948/774718.