ELEKTRICKÁ KABELÁŽ A ROZVÁDZAČE

Elektrická kabeláž 230V / 380V, ktorá zodpovedá predpisom a vyhovuje platnej vyhláške.