OBJEDNÁVKA

Vážení zákazníci, pokiaľ máte záujem o naše služby, kontaktujte nás.

Kontaktné údaje firmy :

TESSOUND s.r.o.  Staničná 607/39, 956 31 Krušovce

IČO: 47 996 331, DIČ: 202 417 2161

e-mail: servis@tessound.sk

tel. 0948 / 77 47 17 , 0948 / 77 47 18

č.ú. SK95 0200 0000 0034 3456 3955   (Peňažný ústav VÚB BANKA)

Bez potvrdenia objednávky našich služieb je rezervácia Vášho termínu neplatná !!!

Nie sme plátcami DPH.