OBJEDNÁVKA

Vážení zákazníci, pokiaľ máte záujem o naše služby, kontaktujte nás telefonicky na nižšie uvedených telefónnych číslach (prípadne e-mailovej adrese pre objednávku služieb) kde Vám poskytneme všetky potrebné informácie ohľadne Vášho eventu, resp. podujatia ako aj cenovej ponuky.

Kontaktné údaje firmy :

TESSOUND s.r.o.  Staničná 607/39, 956 31 Krušovce

IČO: 47 996 331, DIČ: 202 417 2161

e-mail: servis@tessound.sk

tel. 0948 / 77 47 17 , 0948 / 77 47 18

č.ú. SK95 0200 0000 0034 3456 3955   (Peňažný ústav VÚB BANKA)

Nie sme plátcami DPH.

Bez potvrdenia e-mailovej objednávky našich služieb je rezervácia Vášho termínu neplatná.

Na základe potvrdenej objednávky Vám môžeme vystaviť zálohovú faktúru, resp. doklad na zaplatenie zálohy vo výške 30% z celkovej ceny objednávky, resp. objednaného programu / služieb.

——————————————————–

STORNO POPLATKY V PRÍPADE ZRUŠENIA AKCIE NA DOHODNUTÝ TERMÍN :

1 až 3 dni pred termínom konania = 90% z ceny objednávky

3 až 7 dní pred termínom konania = 80% z ceny objednávky

8 až 14 dní pred termínom konania = 70% z ceny objednávky

15 až 30 dní pred termínom konania = 50% z ceny objednávky

viac ako 30 dní pred termínom konania = 30% z ceny objednávky

Ak je zaplatená záloha za objednaný program/projekt/službu vo výške 30%, táto sa odpočíta od storno poplatku. Na zaplatenie storno poplatku Vám zašleme (obdržíte) daňový doklad.

V prípade zlého počasia sa STORNO poplatky neplatia ak sa event, resp. podujatie presunie na náhradný termín.