NEPLATIČI – DLŽNÍCI

Žiaľ, aj v tejto dobe sa nájdu ešte zákazníci, ktorí nezaplatia za dodané služby podľa objednávky ani po 30-tich dňoch a nedodržia splatnosť vystavenej faktúry za poskytnuté služby. Samozrejme, môže sa vyskytnúť finančný problém v deň akcie, ale presne nato je splatnosť faktúry v lehote 15 dní, a pokiaľ ju zákaznik nerešpektuje a nereaguje na naše výzvy ani 30 dní od konanej akcie, rozhodli sme sa, dať ho sem…

POHĽADÁVKA – 1 / 2021

BIKES PLANET RACING CUP 2021 NEZAPLATENÁ DODÁVKA SLUŽIEB na akcii zo dňa 24.06.2021 v sume 550,00€ splatné dňa 10.07.2021

Splatnosť faktúry : 10.07.2021

Čiastočná úhrada : (29.07.2021) 200,00€

Ostáva zaplatiť : 350,00€

Spoločnosť BIKES PLANET RACING TEAM s.r.o. (v zastúpení pán Róbert Dimčev) si u nás objednala služby na akciu 24.06.2021 podľa objednávky zo dňa 23.06.2021 v dohodnutej sume 550,00€, ktoré sme dodali a ktoré nám doteraz neboli zaplatené. Pán Dimčev nám volal deň pred akciou že mu narýchlo jeho zvukár odmietol spoluprácu a nevie sa mu dovolať, a nechce mať akciu bez ozvučenia a moderovania eventu. Na znak slušnosti a pochopenia sme mu po e-mailovej objednávke na event vyhoveli. Po skončení eventu sme mu odovzdali faktúru podľa objednávky a sľúbil nám že hneď na druhý deň nám ju uhradí, pre prípad straty zasielame vždy ešte jednu faktúru po skončení akcie na e-mail zákazníka, na ktorú nám odpísal, že keď to bude platiť tak zavolá. Čakáme 15 dní a nič, tak sme sa pripomenuli sms-kou a pán Dimčev nám volal že aby sme mu ešte raz zaslali faktúru na e-mail, čo sme urobili a radšej 2 krát. Po siedmich dňoch opäť bez odozvy. Slušne sme napísali aj na jeho stránku BIKES PLANET RACING CUP 2021, kde prosíme o zaplatenie dodaných služieb, ktoré sú viac ako 30 dní neuhradené. Pán Dimčev reagoval tým, že peniaze mu pomaly nabiehajú a že sa bude snažiť uhradiť to čo najskôr, tak sme sa rozhodli zaslať mu kópiu faktúry písomne a doporučene na zadanú adresu v objednávke. Pán Dimčev nám však do objednávky napísal nesprávnu adresu, takže keď sme mu zasielali upomienku po termíne splatnosti, zásielka sa nám vrátila späť, pretože podľa poštovej služby adresa neexistuje. Vyhľadali sme si na internete (zrsr.sk) jeho platnú adresu sídla spoločnosti, na ktorú sme mu zaslali 2x doporučene a do vlastných rúk zásielku s kópiou vystavenej faktúry a aj s upomienkou za neuhradené služby, čo doteraz neprebral ! Volal nám, že jeho účet zablokoval exekútor a že nám nemôže uhradiť faktúru, po týždni nám zase povedal že mu na akciu prišiel súdny exekútor a zhabal mu všetky peňažné prostriedky a že on by bol najradšej keby sme to postúpili na súd, aby vydal platobný rozkaz… Úplný bonbónik na torte bol te, že nám oznámil, že nám bude zachvíľu volať jeho kamarát, prokurátor…. Nevolal samozrejme nikto, ale nechsapáči, ja by som bol naozaj veľmi zvedavý, ktorý prokurátor kryje človeka, ktorý si neplní povinnosti tak ako má a jedná úmyselne neférovo, zavádza a klame ľudí. ´Peniaze na usporiadanie ďaľšieho eventu mal, ale na zaplatenie si účinkujúcich po evente predtým už nie… 🙂 Po konzultácii so známymi, sme sa dozvedeli, že on je známa firma v Lednických rovniach 🙂 NESERIÓZNE JEDNANIE, NEDODRŽANIE PODMIENOK, KLAMANIE A ZAVÁDZANIE, NEPREBERANIE ZÁSIELOK… JEDNODUCHO ŽIADNA KOREKTNOSŤ. TAKÝCHTO ZÁKAZNÍKOV NAOZAJ NEPOTEBUJEME ! ( Pokiaľ bude platba uhradená, príspevok bude zmazaný! )