ZÁBAVNE NEVÝHERNE AUTOMATY

Prevádzkujeme nevýherné zábavné hracie automaty ktoré sú vhodné pre Vaše eventy, teambuldingy, firemné párty, mestské & obecné spoločenské akcie, prípadne do barov, klubov, pubov, reštaurácii a pod.

WWW.PRENAJOMZABAVNEJTECHNIKY.SK

ODBORNÝ SERVIS POSKYTUJEME V RÁMCI PREVÁDZKOVANIA ZDARMA !

Podrobný zoznam nevýherných zábavných prístrojov nájdete v podsekciách tejto zložky.